INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí návštěvníci stránek   http://www.ivanasackova.cz/,

a dalších stránek provozovaných Správcem osobních údajů (viz níže). Rádi bychom vás ujistili, že jakékoli osobní údaje, které nám během své návštěvy na webu nebo během naší spolupráce poskytnete, jsou u nás v naprostém bezpečí a jsou zpracovávané především za účelem plnění našich povinností směrem k vám a k tomu, abychom vám vždy mohli poskytnout kvalitní služby a produkty, co nejvíce šité na míru.

 V tomto dokumentu jsou obsaženy důležité informace týkající se ochrany vámi poskytnutých osobních údajů, tj. osobních údajů poskytnutých návštěvníky uvedených webových stránek a rovněž zákazníky a zájemci o služby provozovatele těchto webových stránek.

NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH POJMŮ

Subjekt údajů:

Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupujeme i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

 

Informace o použití:

Informace o použití jsou všechny informace shromážděné na stránkách, jako jsou např. úkony učiněné na stránkách, jako jsou logy kliknutí, vaše registrační údaje nebo to, jak stránky užíváte.

 

IP adresa:

Při používání stránek můžeme automaticky zaznamenat vaši IP adresu (unikátní adresu, která identifikuje váš počítač na internetu), kterou automaticky rozpozná váš server.

 

Cookies:

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků webu a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet strukturu a obsah webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Web beacons:

 Známé jako pixelové značky jsou drobné grafiky s jednoznačným identifikátorem, jejichž funkce je podobná cookies, a používají se k tomu, aby umožnili počítat uživatele, kteří navštívili určité stránky v rámci internetových stránek, a pomohli stanovit účinnost propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v e-mailových zprávách ve formátu HTML, mohou web beacons uživateli říci, zda a kdy byl e-mail otevřen. Na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku počítače uživatele, jsou web beacons součástí internetových stránek.

 

Kdo je správce osobních údajů?

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů, které nám poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno "správce", rozumí se tím společnost Prodej s nadhledem s.r.o., IČ: 06330029, sídlo: Trnečkova 537/45, 683 01 Rousínov, Česká Republika. Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 101468 DIČ: CZ 06330029

Kontaktovat nás můžete na uvedené adrese, emailu info@prodejsnadhledem.cz nebo telefonu +420776309157. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovíme, vyřídíme obratem, v nejkratší možné době. Jako správce osobních údajů jsme se podle zákona registrovali u Úřadu pro ochranu osobních údajů a naši registraci bylo přiděleno číslo 00074798 

 

Jakých osobních údajů se pravidla týkají? 

Všech osobních údajů, které správci poskytnou návštěvníci webových stránek http://www.ivanasackova.cz, pokud vyplní některý z formulářů na těchto webových stránkách. Při stažení dokumentů zdarma z webových stránek jde o emailový kontakt a křestní jméno. Při objednávce placených produktů jde o jméno, příjmení nebo obchodní firmu, adresu, emailový kontakt, IČO, DIČ a telefonní spojení. Pravidla se týkají i veškerých osobních údajů poskytnutých zákazníky správce, kterým správce poskytuje své služby. V případě školení - workshopů jsou to i údaje sdělené účastníky školení v rámci jejich konání a v souvislosti s účastí na takové akci.

Všichni, kdo poskytnou osobní údaje, jsou dále v textu označováni i jako "subjekty údajů". Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.

Poskytnutí osobních údajů při poskytování služeb závisí na charakteru požadované služby a v případě, že by subjekt údajů neposkytl osobní údaje v rozsahu nutném pro poskytnutí služby, mohlo by dojít k tomu, že by služba nemohla být poskytnuta.   

 

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány?

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí služeb jsou zpracovávány za účelem splnění našich povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu a související komunikace a k odpovědnému poskytování služeb, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

Vážíme si vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty. Rádi bychom vám i v budoucnu poskytovali tipy, rady, návody a postupy jak zlepšit prodejní výsledky a zvýšit efektivitu prodeje a informovali vás o nových článcích a videích na blogu, nových produktech a službách. K tomuto účelu budeme zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a emailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a upozornění dostávat, stačí, když nám to pro informace a upozornění zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na adresu společnosti uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o upozornění a informace zasílané emailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části emailu. Jen pro úplnost uvedu, že obchodní sdělení zasílaná emailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abychom vám zasílali informace a upozornění na produkty, služby a akce pouze z té oblasti, o kterou máte zájem. Databáze jsou vedené podle jednotlivých produktů, které jste si stáhli zdarma či zakoupili.

Vaše osobní údaje používáme na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů či služeb a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozích dvou odstavcích je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste od nás koupili některý z produktů nebo jsme vám poskytli svoji službu, zjednodušeně, jste-li našimi zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas, pak vám můžeme zaslat i upozornění na produkty či služby jiného subjektu z jiné oblasti než jsou námi poskytované služby a produkty. Toto ovšem učiníme pouze v případě, že půjde o takové produkty či služby, o níž budeme přesvědčeni, že vám mohou přinést významnou hodnotu či prospěch.

Pokud si pouze stáhnete některý z produktů zdarma, pak můžeme použít vaše údaje k zasílání tipů, rad, návodů, postupů, informací pro zlepšení prodejních výsledků a zvýšení efektivity prodeje a upozornění na produkty či služby jenom s vaším souhlasem.

Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma a ověřením vámi zadaného emailu. Zadaný email ověříte tím, že kliknete myší na potvrzovací odkaz. Díky tomuto Double opt-in postupu jste chráněni před nežádoucí manipulací s vaší emailovou adresou. V případě, že zadaný email kliknutím myši na potvrzovací odkaz neověříte, nepřijdou vám žádné tipy, rady, návody a informace pro zlepšení prodejních výsledků a zvýšení efektivity prodeje.

 

Kým a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, komu zpřístupněny a jak chráněny před zneužitím?

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci nebo smluvně zavázaná třetí osoba a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům. Údaje poskytnuté v rámci poskytování služeb koučování jsou chráněny i etickým kodexem kouče.

 

Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

Se samozřejmostí předpokládáme, že veškeré údaje vámi poskytnuté jsou pravdivé a správné, a že po dobu zpracovávání údajů nám jejich změnu sami sdělíte. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravíme. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádíme v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat nás o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů. 

Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělíme, pokud o to požádáte. 

 

Archiv OOÚ:

oou20150703