Reference – obchodní manažer

LOGO HITU

 

U Bažantnice 983, 290 01 Poděbrady                                                                                        IČO 25140329
Tel. 325 625 625         Fax: 325 612 716                                                                                      DIČ CZ25140329
Obchodní rejstřík městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53000
www. hitcz. cz                                                                                                                            e-mail: info@hitcz.cz

Věc: reference p. Ivana Sáčková – obchodní manažer

Paní Ivana Sáčková pracovala ve společnosti HIT CZ Filtrační sáčky s.r.o., se sídlem u Bažantnice 983, 29001 Poděbrady, IČ 25140329 od roku 2001 ve funkci obchodního manažera pro region Morava. Její úkolem bylo zajištění prodeje filtračních sáčků do vysavačů a dalšího doplňkového sortimentu, poskytování informačního servisu jednotlivým zákazníkům a zajištění zpětné vazby mateřské společnosti. Jejími zákazníky bylo několik set maloobchodních prodejen, několik přežívajících velkoobchodů a několik desítek úklidových firem.

Ve své funkci plně využívala zkušeností a znalostí, které získala v předchozím profesním působení.

Na pozici obchodního manažera zcela samostatně rozhodovala o obchodní strategii ve vztahu k danému regionu, v rámci daných pravidel rozhodovala o cenové politice a používání pobídkových forem u jednotlivých zákazníků. Mimo to bylo jejím úkolem opakovaně organizovat a provádět školení pracovníků jednotlivých prodejen o výrobcích mateřské společnosti, jejich používání a možnosti záměny jednotlivých druhů výrobků ve vysavačích různých výrobců.

Podílela se na přípravě a organizaci školení obchodních dovedností a marketinkových strategií, pořádaných mateřskou společností pro obchodní zástupce společnosti a externí spolupracovníky.

V regionu Moravy plně využívala svých teoretických znalostí, praktických zkušeností a osobních vztahu se zákazníky a dosahovala přes značnou konkurenci v oboru velmi dobrých výsledků a to i přes vznik uzavřených obchodních řetězců maloobchodních prodejen pod zastřešením významným řetězcem. Její záměr věnovat se plně organizaci školení pro obchodní zástupce znamená pro mateřskou společnost ztrátu, je však logickým vyústěním její profesní kariery.

Ing. Jiří Šťastný CSc., jednatel společnosti HIT CZ Filtrační sáčky s.r.o.