Štítek: empatie

Je sebekázeň důležitá?

Sebekázeň, disciplína, sebekontrola, vůle, pojmenujte si tuto vlastnost, jak se Vám líbí. Jestliže chcete v životě dosáhnout úspěchu, musíte mít sebekázeň. Dodržování sebekázně, vidíte u vrcholových sportovců. Sportovec, který chce být nejlepší na světě, podřídí vše tréninkovému plánu. Pokud sebekázeň a disciplínu neuznává, budou mít úspěch jiní sportovci. Je to tvrdé, ale jinak úspěchu nedosáhnete....