Štítek: komunikace se zákazníkem

Verbální komunikace a různé úhly pohledu.

Pomocí verbální komunikace jste spojeni se svým okolím, vaší komunitou. Co bychom byli bez komunikace. Verbální i nonverbální komunikace, vytváří pouta mezi lidmi. Pomocí slov a gest, byly rozpoutány války i uzavřen mír. Příroda vám dala tento úžasný dar, možnost dorozumět se, vyjádřit vaše pocity, vnímat a porozumět druhému. Co ve vašich očích znamená verbální komunikace?...